... stránka projektu sa pripravuje ...

Cieľom a zámerom projektu s názvom „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ je zvýšenie pripravenosti Hlavného mesta SR Bratislavy na negatívne dopady zmeny klímy. Zmena klímy sa bude prejavovať hlavne v očakávanom zvýšení teploty, vlnách letných horúčav, dlhých období sucha, ktoré sa budú striedať so zrážkami búrkového charakteru.
Rovnako sa musíme pripraviť aj na ďalšie extrémy vo forme prívalových dažďov s možnosťou lokálnych povodní, víchric, veterných smrští a snehových kalamít. Bratislava má vypracovanú a schválenú Stratégiu adaptácie na zmenu klímy a uvedený projekt bude prakticky prispievať k jej napĺňaniu.

Tento projekt má 9 partnerov, okrem prijímateľa ktorým je Hlavné mesto SR Bratislava, sa projektu zúčastňujú:
MČ Nové Mesto, MČ Staré Mesto, Mestské lesy, MČ Petržalka, COWI (partner z Nórska), Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny ako aj Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Mysli globálne, konaj lokálne

Copyright © 2015 bratislavazelenajsa.sk