Pilotné projekty

Revitalizácia rybníkov na Železnej studienke
Námestie Slobody – výsadba záhonov a obnova aleje
Revitalizácia Námestia Hraničiarov
Domov Seniorov Archa – zelená strecha
Vytvorenie nového verejného priestoru – Parčík na Svoradovej
Športpark JAMA – vytvorenie nového multifunkčného verejnhé priestoru
Hlavné námestie – výsadba stromovej vegetácie
Františskánske námestie – revitalizácia zelene