Dolnozemská cesta – výsadba líniovej zelene

 

Na jeseň v roku 2015 vysadilo Hlavné mesto pozdĺž Dolnozemskej cesty pri vyústení Kutlíkovej ulice 38 listnatých stromov a 49 kríkov. Spolu bolo vysadených:  

– 8 ks slivka čerešňoplodá

(Prunus cerasifera ´Nigra´)

– 19 ks jarabina mukyňová (Sorbus aria)

– 26 ks drieň výbežkatý

(Swida stolonifera ´Flaviramea´)

– 23 ks drieň biely (Swida alba ´Sibirica´)

 

Dreviny boli vysadené v lokalite zaťaženej intenzívnou automobilovou dopravou a prispejú k zmierneniu jej nepriaznivých vplyvov.